ஞாயிறு, 13 மார்ச், 2011

தடாகம் கலை இலக்கிய சஞ்சிகையில் முன் அட்டையில் கௌரவிக்கப் பட்டவர்கள்..

  • திரு.டொமினிக் ஜீவா(மல்லிகை ஆசிரியர்)
  • கலாபூஷணம்.பீ.எம்.புன்னியாமீன் (பண் நூல் ஆசிரியர்)
  • கலாபூஷணம் ஏ.யூ.எம்.ஏ.கரீம்
  • சீ.எல்.பிரேமினி
  • கல்ஹின்னை கவியரசு.ஹலீமுதீன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக